Chiropractie voor dieren

Vitaal Chiropractie

Chiropractie voor dieren

Ook dieren kunnen problemen hebben in de rug en nek. De dieren die een dierchiropractor Heleen Hammink het vaakst ziet zijn paarden en honden.

Bij paarden leiden rugproblemen vaak tot verminderde sportprestaties zoals onder andere moeite met nageeflijkheid, verschil in buiging tussen de linker- en rechterhand, stijfheid, moeite met galop op een kant en vage kreupelheid. Ook gedragsverandering of gevoeligheid voor aanraking hebben vaak een oorzaak in pijn.

Bij honden zien we vaak onwilligheid om te bewegen, telgang, likeczeem aan de poten, veranderde zithouding, alleen op één kant willen liggen, vage kreupelheid, stijfheid en overgevoeligheid voor aanraking. Ook honden met artrose hebben vaak baat bij chiropractie.

Problemen bij paarden en honden worden door veel verschillende factoren veroorzaakt. Trauma, verkeerde ruiterhouding op het paard, sportprestatie, transport, slechte nagel- en hoefverzorging, slechte tandverzorging, slecht gebruik van uitrusting zoals halsbanden bij honden en zadel, hoofdstel en bit bij het paard. Ook gebrek aan beweging heeft een grote invloed op het dier. Als de leeftijd van het dier toeneemt zullen de effecten van deze factoren meer naar voren komen en kan ook artrose ontstaan.

Tijdens een chiropractisch consult voor uw dier wordt allereerst de klacht en de algehele gezondheid besproken. Tijdens het onderzoek kijkt Heleen allereerst naar hoe het dier loopt, in stap en soms in draf en galop. Daarna wordt de gehele wervelkolom en eventueel ledematen onderzocht. Als er een bewegingsbeperking word gevonden wordt dit chiropractisch behandeld. De wervelgewrichten worden met de handen gecorrigeerd door middel van een extreem snelle en korte impuls op het aangedane gewricht.

Heleen heeft in 2011 de opleiding tot dierchiropractor aan het International Academy for Veterinary Chiropractic in Duitsland met goed gevolg afgerond en is hiermee gekwalificeerd om ook dieren te kunnen behandelen. Ze heeft inmiddels al vele honden en paarden met goede resultaten behandeld.